0949 407 502, 0948 446 669

info@lumarskola.sk

Koceľova 9, Bratislava

TALIANČINA

ŠTANDARDNÝ KURZ TALIANSKEHO JAZYKA

Trvanie: 26 vyučovacích hodín

Frekvencia: 2 x 2 hodiny týždenne

Počet žiakov v skupine: 3 - 6 žiakov

Kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú zdokonaliť vo všeobecnej taliančine a obohatiť si slovnú zásobu konverzačnou metódou.

Cena kurzu: 109€

ČO VÁS ČAKÁ NA HODINE?

Simulácia talianskeho prostredia, v ktorom sa naučíte rozprávať taliansky 4 x rýchlejšie v porovnaní s bežnou formou výučby

Dynamická diskusia v taliančine, ktorou sa zlepšíte v rozprávaní a porozumení

Naučíte sa množstvo novej slovnej zásoby

Naučíte sa používať gramatiku v praxi bez zbytočných poučiek

A v neposlednom rade konečne prekonáte rozpaky z rozprávania po taliansky!

Termíny kurzov

26.1. - 9.3.2022 - kombinácia pondelok a streda
27.1. - 10.3.2022 - kombinácia utorok a štvrtok

Intenzita výučby

2 hodiny s dĺžkou 40 minút, 2x týždenne

Trvanie kurzu

26 hodín

Vyučovací jazyk

taliansky

Dni výučby

pondelok+streda alebo utorok+štvrtok

Časy výučby

08:00–09:25
09:40–11:05
15:50–17:15
17:30–18:55
19:05–20:30

Počet žiakov v skupine

3 - 5 žiakov v skupine

Jazyková úroveň

začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí

Celková cena kurzu

109€