0949 407 502, 0948 446 669

info@lumarskola.sk

Koceľova 9, Bratislava

Súhlas so spracovaním osobných údajov

a) Všetky poskytnuté osobné údaje sú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely jazykovej školy LUMAR v súlade so Zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
b) Vyplnením formulárov prihláška, ukážková hodina a kontaktný formulár na stránke www.lumarskola.sk súhlasí študent so spracovaním poskytnutých osobných údajov v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať.
c) Spoločnosť LUMAR jazyková škola, s.r.o. venuje ochrane osobných údajov osobitú pozornosť, pričom najväčší dôraz kladie špeciálne na ochranu súkromia a bezpečnosti osobných údajov zákazníkov. LUMAR jazyková škoal, s.r.o. využíva osobné údaje svojich zákazníkov v súlade s platnou legislatívou SR a výhradne na nevyhnutné účely. Do tejto kategórie sa radí poskytovanie produktov a služieb a zabezpečenie účtovania za poskytnuté služby. Osobné údaje spoločnosť zároveň využíva na marketingové účely (zasielanie informačných materiálov o produktoch a službách). Vzhľadom na povinnosti ktoré vyplývajú pre LUMAR jazykovú školu, s.r.o, z platnej legislatívy, najmä Zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov, vedie naša spoločnosť evidenciu informačných systémov, ktoré spracúvajú osobné údaje pre jednotlivé účely spracovávania.