0949 407 502, 0948 446 669

info@lumarskola.sk

Koceľova 9, Bratislava

Prihláška piatkový kurz

Prihláška na piatkový kurz

Do kurzov anglického a nemeckého jazyka sa môžete prihlásiť vyplnením nižšie uvedenej nezáväznej prihlášky, prípadne telefonicky. Po vyplnení prihlášky Vás budeme v krátkom čase kontaktovať. Prihláška je nezáväzná.  V prípade, že neviete presne určiť svoju jazykovú úroveň, stačí ak do poznámky v prihláške napíšete, že máte záujem o preskúšanie jazykovej úrovne. Preskúšanie je zdarma a prebieha vždy ústnou formou v priestoroch školy na Koceľovej 9.  Vyplnením prihlášky súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Priezvisko:
Meno:
Telefónne číslo:
Email: (prosím, neuvádzajte mail na doméne @yahoo.com)
Zvoľte si kurz:
Zvolte si jazyk kurzu:
Zvoľte si dni kurzu:
Termín kurzu
Zvoľte si čas kurzu
Predpokladaná úroveň:
Poznámka