0949 407 502, 0948 446 669

info@lumarskola.sk

Koceľova 9, Bratislava

KONVERZAČNÝ KURZ

KONVERZAČNÝ KURZ S RODENÝM HOVORCOM

Trvanie: 5 vyučovacích hodín

Frekvencia: 1 x 1 hodina týždenne

Počet žiakov v skupine: 4 - 5 žiakov

Konverzujte v anglickom jazyku s rodeným hovorcom o témach, ktoré Vás zaujmú. Kurz je určený všetkým študentom na mierne pokročilej jazykovej úrovni.

Cena kurzu: 45 €
Ak sa chcete zlepšiť v plynulosti Vášho prejavu, naučiť sa novú slovnú zásobu a nadobudnúť zdravé sebavedomie pri komunikácii v anglickom jazyku, tak konverzačný kurz s rodeným hovorcom je pre Vás tá správna voľba.

VÝHODY VÝUČBY:

Vysoká efektivita a úspešnosť výučby.

Praktizovanie konverzácie a porozumeniu hovorenému prejavu.

Nadobudnutie slovnej zásoby zo zaujímavých a prakticky využiteľných oblastí.

Korekcia akcentu vďaka aktívnemu počúvaniu prejavu rodeného hovorcu.

Prekonanie strachu z komunikácie v cudzom jazyku vďaka praxi na hodinách.

Hodiny vedie skúsený lektor s individuálnym, priateľským a profesionálnym prístupom.

Termín kurzu

pripravujeme

Intenzita výučby

1 hodina s dĺžkou 60 minút, 1x týždenne

Trvanie kurzu

5 hodín

Vyučovacie jazyky

anglický (lektor pochádza z Veľkej Británie)

Dni výučby

utorok

Časy výučby

17:00 - 18:00

Počet žiakov v skupine

4 - 5 žiakov v skupine

Jazyková úroveň

mierne pokročilí

Celková cena kurzu

45 €