0949 407 502, 0948 446 669

info@lumarskola.sk

Koceľova 9, Bratislava

Čo Vás čaká na hodine

V jazykovej škole Lumar vyučujeme cudzie jazyky Callanovou metódou a priamou metódou. Prečítajte si o týchto pomerne rozšírených a obľúbených metódach výučby cudzieho jazyka niečo viac. Dozviete sa prečo tieto metódy naozaj fungujú, čo je obsahom vyučovacích hodín a mnoho iného.

Ponorenie sa do cudzojazyčného prostredia

Hodiny, na ktorých sa vyučuje Callanovou a priamou metódou sú vedené takmer výlučne v cudzom jazyku, takže či ste úplný začiatočník alebo pokročilý, na hodine Vás čaká veľa rozprávania! A presne tak to má byť: ak sa chcete naučiť rozprávať v cudzom jazyku, musíte jednoducho rozprávať v cudzom jazyku!

Dynamická diskusia v cudzom jazyku

Základom výučby sú dynamicky kladené otázky, ktoré Vám lektor dáva počas hodiny a Vaše odpovede na jeho otázky. Lektor na hodine rozpráva v cudzom jazyku rýchlosťou a tempom, akým by s Vami hovoril rodený hovorca v zahraničí. Už od začiatku Vás teda učíme rozumieť jazyku v takej forme a rýchlosti, v akej sa používa. Nebojte sa, ak na začiatku nebudete vedieť pohotovo a plynule odpovedať. Tak ako schopnosť hovoriť po slovensky, aj schopnosť hovoriť v cudzom jazyku sa rozvíja postupne a vyžaduje si veľa cviku.

Opakovanie je matkou múdrosti

Samozrejme, nikto od Vás neočakáva, že si všetko zapamätáte na prvé počutie. Preto je súčasťou výučby viacnásobné, dôkladné opakovanie preberaného učiva. Toto dôsledné zopakovanie Vám pomôže všetko si bez problémov zapamätať!

Jadro slovnej zásoby

Výber slovnej zásoby vyučovaniej na hodinách pozostáva z cca 5000 najviac používaných slov cudzieho jazyka. Na hodinách s nami sa teda budete učiť výrazy skutočne podstatné pre porozumenie a vedenie bežnej konverzácie. Sústredením sa na jadro slovnej zásoby sa Váš proces učenia jazyka značne urýchli.

Gramatika bez poučiek

Správne používanie gramatiky v jazyku je samozrejme rovnako dôležité ako ovládanie slovnej zásoby. To však neznamená, že sa treba naučiť množstvo gramatických pravidiel! Po slovensky predsa rozprávame bez toho, aby sme vedeli naspamäť každé pravidlo nášho jazyka. S Callanovou a priamou metódou je gramatika vyučovaná presne tak, ako ju potrebujete vedieť– komunikačne a v praxi. Naučíte sa používať gramatiku v bežnom rozprávaní bez učenia zbytočných poučiek!

Sú Callanova metóda priama metóda naozaj efektívne?

Callanova a priama metóda nepatria medzi „zázračné“ metódy, pri ktorých sa učíte v spánku, ani nesľubuje zvládnutie jazyka za týždeň. Je to metóda, pri ktorej musíte navštevovať jazykovú školu, sústrediť sa na vyučovanie po celý čas a aktívne sa ho zúčastňovať. Po splnení týchto podmienok Vám zaručujeme 4 krát rýchlejší progres v porovnaní s tradičnými metódami výučby, ktoré nekladú dostatočný dôraz na rozvoj porozumenia a schopnosti komunikovať. Výučba cudzieho jazyka Callanovou a priamou metódou simuluje cudzojazyčné prostredie, a Vy sa začnete učiť rýchlosťou, akou by ste sa učili počas pobytu v zahraničí avšak s neporovnateľne nižšími nákladmi. Navyše, keďže v cudzom jazyku budete rozprávať od prvej hodiny, veľmi rýchlo stratíte strach z rozprávania a nadobudnete istotu pri používaní cudzieho jazyka v praxi!
Ak si chcete vyskúšať výučbu Callanovou alebo priamou metódou priamo na sebe, neváhajte a príďte sa pozrieť na bezplatnú a nezáväznú ukážkovú hodinu!