0949 407 502, 0948 446 669

info@lumarskola.sk

Koceľova 9, Bratislava

Ako sa prihlásiť na kurz

Ako postupovať ak nepoznáte svoju jazykovú úroveň

V prípade, že nepoznáte svoju úroveň ovládania cudzieho jazyka, môžete sa prihlásiť na bezplatné preskúšanie Vašej jazykovej zdatnosti v jazykovej škole Lumar.
Preskúšanie je ústne a je potrebné dohodnúť si jeho termín emailom alebo telefonicky. Na preskúšanie si vyhraďte približne 15-30 minút.
Po absolvovaní preskúšania budete môcť v prípade záujmu vyplniť nezáväznú prihlášku na kurz.
Preskúšanie jazykovej úrovne si môžete dohodnúť na kontaktných číslach jazykovej školy: 0949 407 502 alebo 0948 446 669.
V prípade, že nemáte možnosť pred nástupom na kurz absolvovať preskúšania jazykovej úrovne v jazykovej škole Lumar, odporúčame Vám absolvovať online test jazykovej úrovne, ktorý nájdete na našej webovej stránke, a ktorého výsledok vám môže pomôcť identifikovať vhodnú úroveň jazykového kurzu. Zostavili sme pre vás online test nemeckého a anglického jazyka. Výsledok testu je však len orientačný a plne nenahrádza ústne preskúšanie jazykovej úrovne, ktoré je pri diagnostike jazykovej úrovne študenta oveľa presnejšie.

Ako postupovať ak poznáte svoju jazykovú úroveň

V prípade, že svoju jazykovú úroveň poznáte, stačí vyplniť nezáväznú prihlášku na kurz, ktorú nájdete v menu stránky v položke “Prihláška”.
Po odoslaní prihlášky Vás budeme najneskôr do dvoch pracovných dní kontaktovať a poskytneme Vám všetky informácie o kurze. Na základe týchto informácií sa môžete rozhodnúť, či nastúpite na Vami zvolený kurz.

Ako postupovať v prípade záujmu o ukážkovú hodinu

Ak máte pred nástupom na kurz záujem absolvovať ukážkovú hodinu zdarma, vyplňte formulár so žiadosťou o ukážkovú hodinu, ktorý nájdete v menu stránky, v položke “Ukážková hodina”.
Prihlášku na kurz budete môcť v prípade záujmu vypísať následne po skončení ukážkovej hodiny.