0949 407 502, 0948 446 669

info@lumarskola.sk

Koceľova 9, Bratislava

ŠPANIELČINA

Štandardný kurz španielskeho jazyka

Trvanie: 26 vyučovacích hodín

Frekvencia: 2 x 2 hodiny týždenne

Počet žiakov v skupine: 3 - 5 žiakov

Kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú zdokonaliť vo všeobecnej španielčine a obohatiť si slovnú zásobu konverzačnou metódou.

Cena kurzu: 99€

Čo Vás čaká na hodine?

Simulácia španielskeho prostredia, v ktorom sa naučíte rozprávať španielsky 4 x rýchlejšie v porovnaní s bežnou formou výučby

Dynamická diskusia v španielčine, ktorou sa zlepšíte v rozprávaní a porozumení

Naučíte sa množstvo novej slovnej zásoby

Naučíte sa používať gramatiku v praxi bez zbytočných poučiek

A v neposlednom rade konečne prekonáte rozpaky z rozprávania po španielsky!

INFORMÁCIE O KURZE

Termíny kurzov

18.10. - 1.12.2021 - kombinácia pondelok+streda
19.10. - 2.12.2021 - kombinácia utorok+štvrtok

Intenzita výučby

2 hodiny s dĺžkou 40 minút, 2x týždenne

Trvanie kurzu

26 hodín

Vyučovací jazyk

španielsky

Dni výučby

pondelok+streda alebo utorok+štvrtok

Časy výučby

08:00–09:25
09:40–11:05
15:50–17:15
17:30–18:55
19:05–20:30

Počet žiakov v skupine

maximálne 5 žiakov v skupine

Jazyková úroveň

všetky úrovne od úplných začiatočníkov po veľmi pokročilých

Celková cena kurzu

99€