0949 407 502, 0948 446 669

info@lumarskola.sk

Lektorský tím

Naši lektori sú kvalifikovaní a skúsení odborníci v cudzích jazykoch. Sú to milí a ústretoví ľudia, s ktorými Vás vzdelávanie bude určite baviť!

Katarína

nemčina

Katarína vyštudovala odbor Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, čím jej bola potvrdená úroveň C1 v zmysle SERR. V súčasnosti sa naplno venuje vyučovaniu nemeckého jazyka, tlmočeniu a prekladaniu z a do nemeckého jazyka.

Stanislav

angličtina

Stanislav ukončil gymnázium so zameraním na cudzie jazyky maturitou z angličtiny a certifikátom DELF z francúzštiny. Svoje vedomosti si prehĺbil aj zahraničnými pobytmi a vysokoškolským štúdiom v angličtine (študijný program - európske štúdia). Momentálne pôsobí ako ako interný doktorand na FSEV Univerzity Komenského a pripravuje sa na získanie certifikátu CPE z angličtiny (úroveň C2).

Daniela

nemčina, angličtina

Daniela má Všeobecnú štátnu skúšku z nemeckého jazyka a je držiteľkou certifikátu Deutsches Sprachdiplom. Okrem nemčiny sa venuje angličtine, z ktorej vlastní certifikát CAE (úroveň C1).

Ľuboš

angličtina, španielčina

Ľuboš úspešne absolvoval Všeobecnú štátnu skúšku z anglického jazyka už vo svojich 17 rokoch. V roku 2014 získal magisterský titul na Univerzite Komenského v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický a španielsky jazyk. V súčasnosti je interným doktorandom na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského a venuje sa výučbe jazykov a tlmočeniu.

Tomáš

nemčina, angličtina

Tomáš je držiteľ certifikátu Deutsches Sprachdiplom a okrem nemeckého jazyka hovorí aj po anglicky. Vo voľnom čase sa venuje španielčine.

Jaroslav

nemčina, angličtina, španielčina

Jaroslav je držiteľ certifikátu Deutsches Sprachdiplom a okrem nemeckého jazyka hovorí aj po anglicky a španielsky. Vo voľnom čase sa venuje aj portugalčine, švédčine a francúzštine.

Žofia

taliančina

Žofia ukončila štúdium talianskeho bilingválneho gymnázia štátnou jazykovou skúškou na úrovni C1. Študovala pol roka v Taliansku a taktiež absolvovala veľa výmenných pobytov s talianskymi študentmi.

Max

angličtina

Max získal svoje vedomosti z anglického jazyka počas pobytov v Írsku a každodenným používaním jazyka v pedagogickej činnosti. Momentálne sa pripravuje na Cambridge Proficiency Exam (úroveň C2).

Anton

NEMČINA

Anton sa venuje nemeckému jazyku už od prvej triedy. Jeho vášeň pre nemecký jazyk sa však plne rozvinula až na strednej škole, keď počas štúdia získal certifikát úrovne B2 na Rakúskom Inštitúte ÖSD v Bratislave.

Simona

angličtina

Simona absolvovala jazykový výmenný pobyt v Spojených Štátoch, kde študovala na strednej škole. Je taktiež držiteľkou certifikátu TOEFL.

DENISA

NEMČINA

Denisa absolvovala slovensko-nemeckú maturitnú skúšku na bilingválnom gymnáziu v Poprade, kde počas štúdia načerpala bohaté komunikačné zručnosti v nemčine. Má štátnicu z nemeckého jazyka na úrovni C1 a v súčasnosti naďalej pokračuje v štúdiu nemeckého jazyka a histórie na Univerzite Komenského.

IVETA

NEMČINA

Iveta prežila časť života v Rakúsku, kde sa vďaka rôznorodým pracovným skúsenostiam zdokonalila v nemeckom jazyku. Jej jazykové vedomosti dokladuje aj certifikát C2 z Goetheho inštitútu. Vo voľnom čase sa venuje rakúskym dialektom.

TERÉZIA

ANGLIČTINA

Terézia sa angličtine venuje už desať rokov. Ukončila gymnázium so zameraním na cudzie jazyky a jej ďalšie vzdelávanie bude pokračovať na Medzinárodnej škole liberálnych štúdií, kde výučba predmetov prebieha v anglickom jazyku. Terézia má aj dva jazykové certifikáty z nemčiny (Deutsches Sprachdiplom). Vo voľnom čase sa venuje kórejčine, zahraničnej literatúre a športu.

PAVOL

ANGLIČTINA

Pavol sa angličtine aktívne venuje už vyše 10 rokov. Má za sebou bilingválne gymnázium, ako i viacnásobné pracovné pobyty v USA. Momentálne študuje na FSEV UK (odbor európske štúdiá). Vo svojom voľnom čase sa venuje hre na viole.

Mária

NEMČINA, ŠPANIELČINA

Mária je študentkou odboru Hospodárska diplomacia na Ekonomickej univerzite. Už na základnej škole navštevovala triedu zameranú na cudzie jazyky. Absolvovala niekoľko študijných pobytov v Nemecku. Je držiteľkou certifikátu Humboldt Universität zu Berlin na úrovni C1.2 a absolvovala štátnu skúšku z nemeckého jazyka na úrovni C2 – Wirtschaftsdeutsch. Momentálne sa pripravuje na štátnu skúšku z anglického jazyka. Vo voľnom čase sa venuje viacerým cudzím jazykom a zahraničnoobchodnej politike. Učenie pomocou priamej metódy sa jej páči pre dynamickosť hodín.

MICHAELA

TALIANČINA

Svoje jazykové zručnosti v talianskom jazyku som načerpala počas pobytu v Taliansku, kde som žila a pracovala 14 rokov. Počas tohto obdobia som navštívila veľa miest a oblastí Talianska, takže som mala možnosť zoznámiť sa s kultúrou a s rôznorodým nárečím rôznych kútov Talianska - od Sicílie až po sever Talianska. Túto krajinu a jej jazyk som si veľmi zamilovala, a preto by som chcela moje poznatky a vedomosti odovzdať aj študentom talianskeho jazyka. Vo voľnom čase rada pozerám talianske filmy, a zaujímam sa o kultúru a cestovanie.

MONIKA

ANGLIČTINA

Monika si zdokonalila svoje vedomosti z anglického jazyka počas pobytu v USA, kde navštevovala strednú školu ako výmenný študent. Je držiteľkou certifikátu IELTS (C1). Kontakt s angličtinou si okrem iného udržuje čítaním anglickej literatúry.

KRISTÍNA

ANGLIČTINA

Už od malička som inklinovala k jazykom. Začala som anglickým jazykom už v škôlke a moja vášeň sa nezastavila ani na vysokej škole, kde študujem anglický jazyk a španielsky jazyk. Absolvovala som viac pobytov vo Veľkej Británii, kde som nabrala veľa skúseností a zdokonalila si jazyk. Tieto získané vedomosti aplikujem ako lektorka anglického jazyka pre deti v škôlkach a rada ich posúvam ďalej aj našim študentom.

MARCEL

TALIANČINA

Marcel sa venuje talianskemu jazyku 14 rokov. Žil a pracoval v Taliansku a následne študoval taliansky jazyk a kultúru na FF UKF. Baví ho učiť, pretože mu to dáva možnosť odovzdávať vedomosti ďalším ľuďom. Jazyky sú podľa neho bránou do sveta. V priamej metóde vidí výhody najmä v rýchlom napredovaní a intenzívnom zapájaní študenta do výučby. Rád číta taliansku literatúru, pozerá talianske filmy a komunikuje s talianskymi priateľmi. Venuje sa výučbe, prekladom a tlmočeniu talianskeho jazyka.

ADRIANA

ANGLIČTINA

Aďa sa angličtine venuje už od materskej školy, aktívne posledné 3 roky. Má štátnicu z jazykovej školy na úrovni B2, teraz na vysokej škole pracuje na C1. Rada rozdáva svoje anglické znalosti a skúsenosti a rada učí. Ovláda aj základy ruského jazyka, aj keď ich denne nevyužíva ani nerozvíja. Angličtinu miluje nadovšetko a odmieta pozerať akékoľvek filmy či videá s dabingom.

MÁRIA

ANGLIČTINA

Mária sa venuje angličtine už od detstva. Je držiteľkou certifikátov FCE a IELTS. Svoje jazykové schopnosti si tiež zlepšila štúdiom vo Veľkej Británii. Vo voľnom čase sa tiež venuje nemeckému jazyku.

NINA

NEMČINA

Nina absolvovala bilingválne gymnázium v Poprade, ktoré ukončila nielen slovenskou, ale aj nemeckou maturitnou skúškou. Taktiež má štátnu jazykovú skúšku z nemeckého jazyka na úrovni C1. Momentálne sa nemčine venuje na vysokej škole, kde študuje odbor medzinárodný manažment so zameraním na nemecký jazyk. Zúčastnila sa aj dvoch študijných pobytov v Bavorsku a svoje praktické znalosti už využila aj pri práci v Rakúsku a Nemecku.

TIM

ANGLIČTINA

Tim is native English speaker and has lived in Sheffield for his whole life, up until now! He graduated university with a degree in Astrophysics, and has recently moved to Bratislava. He is currently learning to speak German in Vienna and in his spare time he is an avid reader, cook, and gamer.

INGMAR

ŠPANIELČINA

Mi nombre es Ingmar Espaulella Sala, soy un chico español de un pueblecito llamado Torelló, cerca de Barcelona.
Soy un entusiasmado del deporte, la aviación, la música y en conocer gente nueva de distintas culturas y países.
A nivel personal y profesional, siempre estoy buscando como crecer e intento mantenerme siempre en evolución. A nivel educativo, soy licenciado en Turismo con un máster en E-commerce y marketing turismo, y recientemente me he sacado la licencia de piloto comercial, ya que esa es mi vocación.
Espero poder veros muy pronto a todos y poder enseñaros la fascinante lengua española con toda su belleza.

TIMOTHY

ANGLIČTINA

Tim was born and raised in Canberra, Australia. In 2005 he and his family moved to Forgandenny, a small village in Scotland. After finishing high school he returned to Australia to attend university, graduating with an engineering degree from the Australian National University. Having spent the last 6 months teaching English at a school in Italy, he's excited to see what new experiences Slovakia has to offer.

KRISTIÁN

NEMČINA

Kristián študuje architektúru. Nemčinou sa zaoberá už od útleho veku, intenzívne sa jej venuje už 9 rokov. Počas štúdia sa zúčastnil
aj výmenných pobytov v nemecky hovoriacich krajinách; naposledy bol vo Weimare, v meste Goetheho a Schillera, kde zažil úžasných 5 mesiacov. Okrem Architektúry sa rád venuje aj výtvarnému umeniu a literatúre, ktorú nielen rád číta, ale aj prekladá z/do nemeckého jazyka. Jeho znalosti potvrdzuje aj získaný certifikát DSD II (Deutsches Sprachdiplom) úrovne C1.

MATÚŠ

ANGLIČTINA

Matúš sa angličtine aktívne venuje už vyše 7 rokov. Má za sebou ročné štúdium v U.S. a IELTS certifikát na úrovni C1. Jeho záľubou je taktiež nemecký jazyk, v ktorom minulý rok získal jazykový certifikát (Deutsches Sprachdiplom.) V budúcnosti by sa chcel naučiť plynulo ovládať ruský jazyk. Vo voľnom čase sa venuje dobrovoľníctvu, atletike, čítaniu kníh a DofE.

DENISA

NEMČINA

Denisa má štátnicu z nemeckého jazyka na úrovni C1 a v súčasnosti externe študuje učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry na Univerzite Komenského. Vo voľnom čase sa venuje aj iným cudzím jazykom, hre na klavíri a svojim deťom.

BIBIANA

TALIANČINA, ŠPANIELČINA

Bibiana študovala španielčinu na bilingválnom gymnáziu.
Po strednej škole pokračovala v štúdiu jazykov kde vyštudovala
odbor tlmočníctvo a prekladateľstvo v kombinácii španielsky
a talianksy jazyk. V súčasnosti sa aj nadalej venuje štúdiu,
tlmočeniu a prekladom.

JÚLIA

ANGLIČTINA

Júlia sa angličtine venuje už 15 rokov. Absolvovala ročné štúdium na strednej škole v USA. Jazyky študuje aj na vysokej škole, kde študuje prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii jazykov angličtina a ruština. Má za sebou štátnu jazykovú skúšku z anglického a ruského jazyka na úrovni C1. V budúcnosti by si chcela otvoriť svoju vlastnú jazykovú školu.

SANDRA

TALIANČINA

Sandra absolvovala 8 - ročné štúdium na gymnáziu so zameraním na jazyky. S taliančinou sa prvýkrát stretla pred piatimi rokmi na výmennom pobyte na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Perugii, kde svoje 6 mesačné štúdium ukončila skúškami. Od vtedy sa jej denne aktívne venuje. Okrem taliančiny ovláda aj maďarský a anglický jazyk, z ktorého získala aj certifikát na úrovni C1. Vo svojom voľnom čase sa venuje svojej fretke a cestuje po Taliansku.

BARBORA

ANGLIČTINA

Barbora považuje anglický jazyk za kľúčový v súčasnej dobre, preto je pre ňu potešením, keď môže svoje nadobudnuté vedomosti posúvať ďalej a pomáhať ľuďom zdokonalovať sa v tomto svetovom jazyku. Svoje jazykové schopnosti získala nielen počas štúdia medzinárodných vzťahov, ale aj počas viacerých dlhodobejších pobytov v zahraničí. Má odbornú štátnicu so zameraním na diplomaciu a medzinárodné vzťahy a politiku. Callanovu metódu obľubuje najmä vďaka jej interaktívnej forme, pri ktorej je počas celej hodiny aktívne zapájaný každý študent.

KARMEN

ANGLIČTINA

Karmen študuje na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor prekladateľstvo-tlmočníctvo, anglický a španielsky jazyk. Je držiteľkou certifikátu zo španielskeho jazyka Diploma Internacional de Español. Vo voľnom čase sa venuje spoločenským tancom a rada cestuje.

SIMONA

ANGLIČTINA

Simona sa venuje anglickému jazyku už 16 rokov. Študovala na gymnáziu so zameraním na cudzie jazyky. Absolvovala Všeobecnú jazykovú skúšku (úroveň C1) a momentálne študuje Anglický jazyk a literatúru na Univerzite Komenského.

MARIÁN

TALIANČINA

Marián si osvojil taliančinu počas 7,5 ročného pobytu v Turíne a v Ríme, kde sa jazyk učil v teréne od bežných
ľudí a zároveň aj od svojich profesorov počas štúdia na univerzite. V minulosti sa venoval príležitostne vyučovaniu, tlmočeniu a prekladom z/do taliančiny.

Ľudmila

Taliančina

Ľudmila sa aktívne venuje talianskemu jazyku už 16 rokov. Dlhšie obdobie mala možnosť pracovať v talianskom v regióne Veneto a počas tohto obdobia precestovala Taliansko zo severu na juh a spoznala tak miestne zvyky, zaujímavosti, kultúru a tradície, o ktoré by sa rada podelila so svojimi študentmi. Taliančinu a jej výučbu vníma ako svoje hobby a v tomto duchu sú vedené aj jej hodiny.

PETRA

TALIANČINA

Petra študovala taliančinu na bilingválnom gymnáziu a absolvovala tiež odbornú štátnu jazykovú skúšku z talianskeho jazyka (úroveň C1). Počas štúdia sa zúčastnila viacerých výmenných pobytov a Taliansko, najmä jeho kultúru a jedlo, si zamilovala. Mala tiež možnosť sprevádzať Talianov na rôznych akciách a naďalej sa chce venovať tomuto krásnemu jazyku.

Laura

ANGLIČTINA

Laura má blízky vzťah k jazykom už od základnej školy. Je držiteľkou certifikátu UKCAT a IELTS na úrovni C1. Okrem iného ovláda aj nemecký a francúzsky jazyk. Absolvovala akademické pohovory v Škótsku, kde si zlepšila svoje komunikačné schopnosti. Vo voľnom čase sa venuje športu a rada cestuje.

NATÁLIA

NEMČINA

Natália vyštudovala germanistiku na Národnej univerzite v Užhorode. Pracovala na projekte, ktorý bol zastrešený Národnou univerzitou. Cieľom tohto projektu bolo vydanie učebného materiálu, ktorý je teraz používaný pre výuku nemeckého jazyka na univerzite. Práca lektorky nemeckého jazyka je pre ňu zároveň aj koníčkom.

LÍVIA

ANGLIČTINA

Lívia študovala angličtinu v Írsku na Dublin school of English. Práve teraz navštevuje americkú vysokú školu City University of Seattle v Bratislave. Lívia precestovala už veľa krajín, študovala vo Fínsku, učila deti v Turecku alebo robila ako manažérka hotela na Block Islande v Amerike. Angličtine sa venuje každý deň, či v škole alebo vo voľnom čase. Angličtinu sa učí už deväť rokov a vyučovať ju začala pred troma rokmi.

ANITA

ŠPANIELČINA

Anita sa španielčine venuje od roku 2007, kedy začala študovať na španielskom gymnáziu v Nitre.
Učenie má v krvi, keďže v rodine má veľa učiteľov, ktorých táto profesia veľmi napĺňa. Anita má odbornú štátnicu zo španielskeho jazyka, keďže maturovala z odborných predmetov ako biológia, história, syntax, geografia a literatúra v španielskom jazyku. V Španielsku žila dlhší čas žila a pracovala. V španielčine bežne komunikuje a venuje sa jej vo voľnom čase ako svojmu koníčku. Hovorí tiež anglicky.

ADAM

ANGLIČTINA

Adam je v súčasnosti je študentom Ekonomickej Univerzity v Bratislave na Fakulte aplikovaných jazykov, kde študuje anglický a španielsky jazyk. Absolvoval dvojročný pobyt v USA a Austrálii a je úspešným absolventom CAE testu na úrovni C1. Okrem angličtiny študuje aj španielsky a ruský jazyk.

MAGDALÉNA

ANGLIČTINA

Magdaléna absolvovala štúdium anglického a talianskeho jazyka v odbore prekladateľstvo-tlmočníctvo na Univerzite Mateja Bela, ktoré ukončila štátnou skúškou.
Momentálne pokračuje v štúdiu magisterského stupňa na Univerzite Komenského. Vo voľnom čase rada cestuje a rozširuje svoje jazykové znalosti o španielčinu. Svoje vedomosti rada posúva ďalej prostredníctvom výučby jazyka.

ALEXANDRA

TALIANČINA

Alexandra sa už od detstva venuje cudzím jazykom. Vyštudovala biligválne gymnázium, kde absolvovala štátnu jazykovú skúšku z talianskeho jazyka (úroveň C1). V rámci školy sa zúčastnila niekoľkých výmenných pobytov s talianskymi školami. Venuje sa taktiež anglickému jazyku a absolvovala aj letný študijný pobyt v Londýne. Jazykom sa chce venovať rôznymi spôsobmi aj naďalej, pretože sa jej páči, ako nám otvárajú bránu do sveta.

ROMAN

NEMČINA

Roman nemčinu aktívne používa už od detstva, k čomu prispelo jeho štúdium vo Viedni. Je držiteľom certifikátu DSD úrovne C1. Okrem práce lektora sa venuje odevnému designu a s tým spojenému výtvarnému umeniu.

KATARÍNA

TALIANČINA

Katarína žila takmer 16 rokov Taliansku - v regióne Marche, Ríme a na na malom talianskom ostrove San Nicola. Taliansko, jeho kultúra a jazyk jej prirástli k srdcu a túto krajinu
pravidelne navštevuje, pričom precestovala už takmer celé Taliansko.

LEA

ANGLIČTINA

Lea si angličtinu zamilovala už na strednej škole vďaka výbornej pani učiteľke. Hneď ako bola schopná poskladať vetu, vycestovala na dva letné jazykové pobyty do Anglicka. Tam sa však jej cesty nezastavili. Rok žila v Amerike, v kukuričnom štáte Indiana, ako výmenný študent a cez vysokú školu strávila semester v Anglickom mestečku Newcastle. Z vlastnej skúsenosti vie, že jazyk sa dá najlepšie naučiť práve rozprávaním a práve preto sa rozhodla pre učenie priamou metódou. Lea je držiteľkou certifikátu IEALTS, úroveň C2.

ADEL

ANGLIČTINA

Angličtine sa Adel venuje už 12 rokov. Počas strednej školy úspešne absolvovala štátnu jazykovú skúšku. Po maturite išla na rok študovať do Kanady, kde sa rozhodla, že sa chce angličtine venovať aj naďalej a preto teraz študuje anglický jazyk a literatúru na pedagogickej fakulte na Univerzite Komenského.

MICHAL

NEMČINA

Michal sa začal nemčinu učiť už na základnej škole a stále sa v nej snaží napredovať. Páči sa mu na nej to, čo paradoxne mnohých odrádza - jej komplikovanosť. V nemeckom Düsseldorfe cez letné prázdniny absolvoval intenzívny jazykový kurz na úrovni C1, ktorý úspešne ukončil skúškou. Je študentom Fakulty medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite, kde sa popri nemeckom jazyku učí aj po anglicky a španielsky.
Aktuálne sa pripravuje na štátnu jazykovú skúšku z odborného predmetu Interkulturálna komunikácia a rokovania v nemeckom jazyku na úrovni C2.

ZUZANA

NEMČINA

Zuzana sa nemeckému jazyku venuje už od základnej školy. Po skončení pomaturitného štúdia odišla pracovať ako au-pairka do Mníchova,kde strávila krásne 2 roky. Počas týchto dvoch rokov navštevovala jazykové kurzy organizované cez Goetheho inštitút. Podarilo sa jej úspešne zložiť Zentrale Mittelstufe Pruefung stupeň C1 a taktiež aj test DAF,ktorý je považovaný za najviac uznávaný certifikát,ktorý umožňuje cudzincom začať študovať v Nemecku na vysokej škole. Po absolvovaní jazykového štúdia sa Zuzana rozhodla vrátiť a zamestnala sa v oblasti zákazníckeho servisu, kde je používanie nemeckého jazyka každodennou súčasťou. Prácu lektorky berie ako spojenie príjemného s užitočným, kedže môže svoje vedomosti podať ďalej, niekoho niečo nové naučiť a zároveň je to pre ňu koníček, ktorému sa rada venuje.