0949 407 502, 0948 446 669

info@lumarskola.sk

Koceľova 9, Bratislava

Lektorský tím

Naši lektori sú kvalifikovaní a skúsení odborníci v cudzích jazykoch. Sú to milí a ústretoví ľudia, s ktorými Vás vzdelávanie bude určite baviť!

Katarína

nemčina

Katarína vyštudovala odbor Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, čím jej bola potvrdená úroveň C1 v zmysle SERR. V súčasnosti sa naplno venuje vyučovaniu nemeckého jazyka, tlmočeniu a prekladaniu z a do nemeckého jazyka.

Daniela

nemčina, angličtina

Daniela má Všeobecnú štátnu skúšku z nemeckého jazyka a je držiteľkou certifikátu Deutsches Sprachdiplom. Okrem nemčiny sa venuje angličtine, z ktorej vlastní certifikát CAE (úroveň C1).

Jaroslav

nemčina, angličtina, španielčina

Jaroslav je držiteľ certifikátu Deutsches Sprachdiplom a okrem nemeckého jazyka hovorí aj po anglicky a španielsky. Vo voľnom čase sa venuje aj portugalčine, švédčine a francúzštine.

DENISA

NEMČINA

Denisa absolvovala slovensko-nemeckú maturitnú skúšku na bilingválnom gymnáziu v Poprade, kde počas štúdia načerpala bohaté komunikačné zručnosti v nemčine. Má štátnicu z nemeckého jazyka na úrovni C1 a v súčasnosti naďalej pokračuje v štúdiu nemeckého jazyka a histórie na Univerzite Komenského.

TERÉZIA

ANGLIČTINA

Terézia sa angličtine venuje už desať rokov. Ukončila gymnázium so zameraním na cudzie jazyky a jej ďalšie vzdelávanie bude pokračovať na Medzinárodnej škole liberálnych štúdií, kde výučba predmetov prebieha v anglickom jazyku. Terézia má aj dva jazykové certifikáty z nemčiny (Deutsches Sprachdiplom). Vo voľnom čase sa venuje kórejčine, zahraničnej literatúre a športu.

PAVOL

ANGLIČTINA

Pavol sa angličtine aktívne venuje už vyše 10 rokov. Má za sebou bilingválne gymnázium, ako i viacnásobné pracovné pobyty v USA. Momentálne študuje na FSEV UK (odbor európske štúdiá). Vo svojom voľnom čase sa venuje hre na viole.

Mária

NEMČINA, ŠPANIELČINA

Mária je študentkou odboru Hospodárska diplomacia na Ekonomickej univerzite. Už na základnej škole navštevovala triedu zameranú na cudzie jazyky. Absolvovala niekoľko študijných pobytov v Nemecku. Je držiteľkou certifikátu Humboldt Universität zu Berlin na úrovni C1.2 a absolvovala štátnu skúšku z nemeckého jazyka na úrovni C2 – Wirtschaftsdeutsch. Momentálne sa pripravuje na štátnu skúšku z anglického jazyka. Vo voľnom čase sa venuje viacerým cudzím jazykom a zahraničnoobchodnej politike. Učenie pomocou priamej metódy sa jej páči pre dynamickosť hodín.

MICHAELA

TALIANČINA

Svoje jazykové zručnosti v talianskom jazyku som načerpala počas pobytu v Taliansku, kde som žila a pracovala 14 rokov. Počas tohto obdobia som navštívila veľa miest a oblastí Talianska, takže som mala možnosť zoznámiť sa s kultúrou a s rôznorodým nárečím rôznych kútov Talianska - od Sicílie až po sever Talianska. Túto krajinu a jej jazyk som si veľmi zamilovala, a preto by som chcela moje poznatky a vedomosti odovzdať aj študentom talianskeho jazyka. Vo voľnom čase rada pozerám talianske filmy, a zaujímam sa o kultúru a cestovanie.

MONIKA

ANGLIČTINA

Monika si zdokonalila svoje vedomosti z anglického jazyka počas pobytu v USA, kde navštevovala strednú školu ako výmenný študent. Je držiteľkou certifikátu IELTS (C1). Kontakt s angličtinou si okrem iného udržuje čítaním anglickej literatúry.

MÁRIA

ANGLIČTINA

Mária sa venuje angličtine už od detstva. Je držiteľkou certifikátov FCE a IELTS. Svoje jazykové schopnosti si tiež zlepšila štúdiom vo Veľkej Británii. Vo voľnom čase sa tiež venuje nemeckému jazyku.

TIM

ANGLIČTINA

Tim is native English speaker and has lived in Sheffield for his whole life, up until now! He graduated university with a degree in Astrophysics, and has recently moved to Bratislava. He is currently learning to speak German in Vienna and in his spare time he is an avid reader, cook, and gamer.

TIMOTHY

ANGLIČTINA

Tim was born and raised in Canberra, Australia. In 2005 he and his family moved to Forgandenny, a small village in Scotland. After finishing high school he returned to Australia to attend university, graduating with an engineering degree from the Australian National University. Having spent the last 6 months teaching English at a school in Italy, he's excited to see what new experiences Slovakia has to offer.

KRISTIÁN

NEMČINA

Kristián študuje architektúru. Nemčinou sa zaoberá už od útleho veku, intenzívne sa jej venuje už 9 rokov. Počas štúdia sa zúčastnil
aj výmenných pobytov v nemecky hovoriacich krajinách; naposledy bol vo Weimare, v meste Goetheho a Schillera, kde zažil úžasných 5 mesiacov. Okrem Architektúry sa rád venuje aj výtvarnému umeniu a literatúre, ktorú nielen rád číta, ale aj prekladá z/do nemeckého jazyka. Jeho znalosti potvrdzuje aj získaný certifikát DSD II (Deutsches Sprachdiplom) úrovne C1.

KARMEN

ANGLIČTINA

Karmen študuje na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor prekladateľstvo-tlmočníctvo, anglický a španielsky jazyk. Je držiteľkou certifikátu zo španielskeho jazyka Diploma Internacional de Español. Vo voľnom čase sa venuje spoločenským tancom a rada cestuje.

ALEXANDRA

TALIANČINA

Alexandra sa už od detstva venuje cudzím jazykom. Vyštudovala biligválne gymnázium, kde absolvovala štátnu jazykovú skúšku z talianskeho jazyka (úroveň C1). V rámci školy sa zúčastnila niekoľkých výmenných pobytov s talianskymi školami. Venuje sa taktiež anglickému jazyku a absolvovala aj letný študijný pobyt v Londýne. Jazykom sa chce venovať rôznymi spôsobmi aj naďalej, pretože sa jej páči, ako nám otvárajú bránu do sveta.

LEA

ANGLIČTINA

Lea si angličtinu zamilovala už na strednej škole vďaka výbornej pani učiteľke. Hneď ako bola schopná poskladať vetu, vycestovala na dva letné jazykové pobyty do Anglicka. Tam sa však jej cesty nezastavili. Rok žila v Amerike, v kukuričnom štáte Indiana, ako výmenný študent a cez vysokú školu strávila semester v Anglickom mestečku Newcastle. Z vlastnej skúsenosti vie, že jazyk sa dá najlepšie naučiť práve rozprávaním a práve preto sa rozhodla pre učenie priamou metódou. Lea je držiteľkou certifikátu IEALTS, úroveň C2.

ADEL

ANGLIČTINA

Angličtine sa Adel venuje už 12 rokov. Počas strednej školy úspešne absolvovala štátnu jazykovú skúšku. Po maturite išla na rok študovať do Kanady, kde sa rozhodla, že sa chce angličtine venovať aj naďalej a preto teraz študuje anglický jazyk a literatúru na pedagogickej fakulte na Univerzite Komenského.

MICHAL

NEMČINA

Michal sa začal nemčinu učiť už na základnej škole a stále sa v nej snaží napredovať. Páči sa mu na nej to, čo paradoxne mnohých odrádza - jej komplikovanosť. V nemeckom Düsseldorfe cez letné prázdniny absolvoval intenzívny jazykový kurz na úrovni C1, ktorý úspešne ukončil skúškou. Je študentom Fakulty medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite, kde sa popri nemeckom jazyku učí aj po anglicky a španielsky.
Aktuálne sa pripravuje na štátnu jazykovú skúšku z odborného predmetu Interkulturálna komunikácia a rokovania v nemeckom jazyku na úrovni C2.

ZUZANA

NEMČINA

Zuzana sa nemeckému jazyku venuje už od základnej školy. Po skončení pomaturitného štúdia odišla pracovať ako au-pairka do Mníchova,kde strávila krásne 2 roky. Počas týchto dvoch rokov navštevovala jazykové kurzy organizované cez Goetheho inštitút. Podarilo sa jej úspešne zložiť Zentrale Mittelstufe Pruefung stupeň C1 a taktiež aj test DAF,ktorý je považovaný za najviac uznávaný certifikát,ktorý umožňuje cudzincom začať študovať v Nemecku na vysokej škole. Po absolvovaní jazykového štúdia sa Zuzana rozhodla vrátiť a zamestnala sa v oblasti zákazníckeho servisu, kde je používanie nemeckého jazyka každodennou súčasťou. Prácu lektorky berie ako spojenie príjemného s užitočným, kedže môže svoje vedomosti podať ďalej, niekoho niečo nové naučiť a zároveň je to pre ňu koníček, ktorému sa rada venuje.

NIKOL

NEMČINA

Nikola si našla záľubu v nemeckom jazyku hneď na základnej škole. Ako malá chcela byť učiteľkou nemeckého jazyka, preto si vybrala prácu lektorky. V súčasnosti však študuje Medzinárodný management v nemeckom programe na Univerzite Komenského. V druhom ročníku absolvovala polročný výmenný program Erasmus + v Rakúsku.

VLADIMÍRA

NEMČINA

Z nemčiny má štátnu skúšku v učiteľskom odbore - nemecký jazyk a literatúra na Prešovskej Univerzite v Prešove. Počas štúdia na VŠ strávila jeden semester v Rakúsku ako študent germanistiky cez program ERASMUS. Po skončení VŠ pracovala v medzinárodnej firme, kde nemčinu aktívne využívala.

DOMINIKA

ŠPANIELČINA

Španielčine sa aktívne venuje 8 rokov. Je absolventkou bilingválneho gymnázia, vďaka ktorému sa španielsky jazyk a kultúra stali neoddeliteľnou súčasťou jej života. Stredoškolské štúdium zavŕšila Odbornou štátnou jazykovou skúškou na úrovni C1. V súčasnosti študuje na Univerzite Komenského prekladateľstvo a tlmočníctvo. Baví ju spoznávať svet a veľa sa naučila aj počas pobytov v Španielsku, Mexiku či na Kube. Okrem toho na cestách využíva angličtinu a základy taliančiny či slovinčiny.

HANA

TALIANČINA, ŠPANIELČINA

Od mladosti študovala španielčinu - najprv na bilingválnom slovensko-španielskom gymnáziu a potom učiteľský odbor na UKF v Nitre. je držiteľkou certifikátu CEF úrovne C1. Následne strávila niekoľko rokov života v Taliansku, kde sa naučila aj po taliansky. Tento krásny jazyk momentálne používa denno-denne v pracovnom aj osobnom živote a veľmi rada s ním pomôže každému, kto má záujem sa ho naučiť tiež.

LENKA

NEMČINA

Nemecký jazyk vyštudovala na FiF UK v kombinácií s talianskym jazykom. Jazyky ju vždy veľmi bavili, no rovnako ju baví sprostredkovať radosť z cudzieho jazyka aj iným, a preto rada učí. Počas štúdia absolvovala niekoľko jazykových a štipendijných pobytov v Nemecku a v Taliansku, čo bolo pre ňu spojenie príjemného s užitočným. Najlepší spôsob, ako sa zdokonaliť v cudzom
jazyku, je podľa Lenky vycestovať na istý čas do zahraničia alebo si aspoň nájsť zaujímavý seriál či knihu
v cieľovom jazyku.

ALEXANDRA

ANGLIČTINA

Angličtine sa aktívne venuje už vyše 10 rokov a z anglického jazyka má štátnu jazykovú skúšku. Alexandra sa angličtine stále aktívne venuje, keďže jej študijný odbor je vyučovaný v angličtine. Dvakrát sa zúčastnila pobytu v USA.

VIKTÓRIA

ANGLIČTINA

Angličtinu som si obľúbila už na základnej škole, aj preto som sa ju rozhodla ďalej študovať na bilingválnom gymnáziu. Popri angličtine som tam nadobudla znalosti aj nemeckého jazyka. S angličtinou sa stretávam denno-denne, či už pri čítani kníh alebo na vysokej škole, kde prebieha vyučovanie práve v tomto jazyku. Okrem nemčiny a poľštiny, ktoré študujem na vysokej škole v rámci Stredoeurópskych štúdii, sa venujem aj španielčine.

JURAJ

TALIANČINA

Juraj je absolventom Taliansko-slovenského bilingválneho gymnázia, kde aj nadobudol štátnu skúšku na úrovni C1. Taliančina, ako aj iné cudzie jazyky ho mimoriadne zaujímajú a sú jeho záľubou.

IVANA

ANGLIČTINA

Angličtinu som študovala najskôr na 8-ročnom gymnáziu, ktoré som skončila so zameraním na cudzie jazyky. Sama som chodila na „neklasickú“ jazykovku, pretože rozumiem že je dôležité neučiť sa len poučky ale hlavne rozprávať. To je jeden z dôvodov, prečo ma zaujala práve Callanova metóda. Na vysokej škole (Univerzita Komenského) som 3 roky študovala akademickú angličtinu zameranú na môj odbor (psychológia) a získala tak certifikát UNIcert III. (C1 úroveň). Taktiež som absolvovala viaceré zahraničné pobyty, kde som si angličtinu postupne zdokonaľovala (Erasmus projekty vo viacerých štátoch EU, pobyt v USA v štáte Virgínia).

TEREZ

ANGLIČTINA

Terez sa venuje Callanovej metóde už od 12 rokov. V 16 zložila štátnu skúšku z anglického jazyka na úrovni C2 a pár mesiacov na to začala pôsobiť, ako lektorka. Navštevovala bilingválny IB program na Gymnáziu Jura Hronca a momentálne študuje na STU a LFUK.

SARAH

TALIANČINA, ANGLIČTINA

Absolvovala som súkromnú základnú školu, ktorá bola zameraná na anglický jazyk a vďaka prítomnosti amerických lektorov sa angličtina využívala skoro stále. Tam som si obľúbila jazyky a rozhodla som sa študovať aj ďalší na bilingválnom talianskom gymnázium, vďaka ktorému som mohla absolvovat viacero jazykových pobytov v Taliansku a dosiahnuť úroveň C1. Jazyky milujem a tak som sa im rozhodla venovať aj na vysokej škole.

LENKA

ANGLIČTINA

Lenka sa venuje angličtine už od malička. Počas strednej školy strávila pol roka v USA , kde si zdokonalila svoje vedomosti a už 6 rokov študuje vysokú školu v zahraničí v angličtine. Vo voľnom čase sa venuje športu a štúdiu francúzštiny.